Samedi 13 juin, messe à 18h30 à Saint Philibert et à Crac’h.

Dimanche 14 juin, messes à 10h30 à Saint Philibert et à 11 h à Crac’h.

Mercredi 17 juin, messe à 17 h 30 à Saint Philibert dans l’église.

Samedi 20 juin, messe à 18h30 à Saint Philibert et à Cra’h.

Dimanche 21 juin, messes à 10h30 à Saint Philibert et à 11h à Crac’h.